Partners

Vi tillverkar och säljer våra produkter till fysioterapi, konditionssalar, rehabiliteringscenter, daghem, sjukhus, skolor, barn-och idrottsaffärer och vi samarbetar med byggföretag. Vi tillverkar också balettstänger till konditionssalar. Om ni vill samarbeta med oss ta kontakt per e-post support@segohomefitness.com