BALETTSTÄNGER

Om du vill installera stänger längs en vägg som ska speglas, är det bättre att montera först stänger och sedan speglar. Om du installerar speglar först, kan du kanske behöva klippa speglar för att kunna installera stänger. Om väggen är redan speglad eller fönstrar är för långa, kan du överväga att skaffa golvmonterade balettstänger.